Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : İrfan ERGÜVEN
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta fenisleri@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Hanpınarı Asfalt Şantiyesi : Sarıçubuk Mevkii - Hilalkent
Kızılay Şantiyesi : Gümüşkavak Yolu
Elektrik Servisi : Makine İkmal Müdürlüğü
Görev ve Yetkileri
Belediyenin yatırım programı içerisinde yer alacak program taslağı ve Belediye Başkanlığının bütçe kararnamesine göre vereceği direktifler doğrultusunda Müdürlüğün görüşüne uygun olarak hazırlanan ve incelendikten sonra Başkanlık makamınca onaylanıp kesinleşen yatırım programları çerçevesinde iş programı düzenleyerek uygulayan birimdir.
Şehrimizin gün geçtikçe çoğalan nüfusuna paralel olarak sorunları da hızla artmaktadır. Bu sorunların giderilmesi amacıyla Belediyemiz bu çalışma yılı içerisinde yoğun bir tempoyla üst yapı ve alt yapı hizmetleri vererek İlimize çağdaş bir görünüm, modern bir kent hüviyeti kazandırmak için eldeki mevcut imkânları en verimli şekilde kullanmak suretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.
1- Müdürlüğün yetki alanında kalan yapı, tesis, onarım, inşaat ve hizmetlerin önceliklerini belirlemek.
2- Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe hizmet gereğinin hazırlanmasını sağlamak.
3- Proje verilerinin belirlenmesi suretiyle projenin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.
4- İşlerin organizasyonu, ihalesi, kontrollük hizmetlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararnameler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 
5- Yatırımların ve ihale aşamasından kesin kabul aşamasına kadar tüm hizmetlerin yürütülmesini, yapı tesis ve onarımların; gerekli, dayanıklı, ekonomik, çağdaş ve estetik kriterler çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
6- Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak ve Başkanlığın onayına sunmak.
7- Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programı çerçevesinde performans ve bütçe teklifini hazırlamak, tahsis ve harcamaların performans, bütçe ve program gerekçelerine uygun biçimde muhasebatını yapmak.
8- Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince yeni yollar açmak, bunun içinde gerekli proje keşif ön hazırlıklarını yapmak, onaylamak veya onaylatmak, bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri yapmak.
9- Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak.
10- Belediye sınırları içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde bunların sürekli bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifde bulunmak.
11- Belediyeye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak.
12- Altyapı kuruluşunu koordine etmek, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi yapmak.
13- Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli üretim tesislerinin ve şantiyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek, takip etmek.
14- Müdürlüğe ait araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.
15- Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazasını sağlamak.
16- Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve hasıl olan bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
17- Müdürlüğe bağlı işyerlerinde iş sağlığı iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.
18- Şehir içinde faaliyet gösteren diğer alt ve üstyapı hizmeti veren kurum veya özel sektör çalışmaları sırasında koordinasyonu sağlamak ve hizmetlerin vatandaşın mağdur olmayacağı şekilde yapılmasını sağlamak.
19- İlgili kuruluşlar ile protokoller yapmak.
20- Harcamalara katılım payı tahakkukunun yapılmasını sağlamak. 
21- Kentsel ve mekânsal düzenleme projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu işleri projesine uygun olarak yapmak veya ihale yoluyla yaptırmak.

Personel Yapısı
Fen İşleri Müdürlüğü, 29 Memur, 25 Kadrolu İşçi, 141 Hizmet Alımı personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlük Dokümanları
Faaliyet Raporu
1- 2015 YILI İÇERİSİNDE İHALE İLE VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM VE ONARIM SERVİSİ EKİPLERİNCE YAPILAN İŞLER:
ASFALT ÜRETİMİ : 175.150,00 ton                                                                      
ASFALT SERİMİ : 760.000,00 m²
ASFALT YAMA : 420.000,00 m²
ASFALT SATHİ KAPLAMA : 160.000,00 m²
STABİLİZE SERİMİ : 88.000,00 m³
PLENT MALZEMESİ ALIMI : 260.000,00 ton
ASFALT MALZEMESİ ALIMI (BİTÜM) : 8.586,38 ton
2- 2015 YILI İÇERİSİNDE İHALE İLE VE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARKE - BORDÜR ONARIM EKİPLERİNCE YAPILAN İŞLER:
KALDIRIM YAPIMI : 152.627,96 m²
BORDÜR YAPIMI : 87.602,80 m
DEVAM EDEN İHALELİ İŞ (ZÜBEYDE HANIM CADDESİ);
.9.000 m² Parke Çalışması Yapıldı.(06.03.2016)
.6.700 m Bordur Taşı Yapıldı.(06.03.2016)
.2.100 m Kompozit Görme Engelli Yürüyüş Yolu Yapıldı.(06.03.2016)
3- ASRİ MEZARLIKTA;
.1871.80 m Himaye Çiti yapıldı.
.303.80 m Demir Korkuluk yapıldı.
.339 m³ Taş Duvar yapıldı.
4- 2015 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN VE ONARILAN İDARİ BİNALAR : 6
.Sivrice Sosyal Tesisleri onarımı
.Terminal onarımı.
.Belediye Hizmet Binalarının onarımı.
.Ebegem onarımı.
.Düşkünler Yurdu onarımı.
.Elazığ Belediyesi Abdullahpaşa Spor Merkezi Bakım Onarım ve Tribün yapımı.
.SİVRİCE SOSYAL TESİSLERİ ONARIMI ;
.3.741,560 m² Parke onarımı yapıldı.
.457,000 m Bordur Taşı onarımı yapıldı.
.120,000 m Beton oluk yapıldı.
5- TAŞ DUVAR YAPIMI : 27.490,00 m3
.Abdullahpaşa Mahallesi
.Ataşehir Mahallesi
.Cumhuriyet Mahallesi
.Çaydaçıra Mahallesi
.Harput Mahallesi
.Karşıyaka Mahallesi
.Üniversite Mahallesi (Zübeyde Hanım Caddesi)
6- DEMİR KORKULUK (FERFORJE) : 3.523 m
.Ataşehir Mahallesi
.Çaydaçıra Mahallesi (Keban Yolu)
.Cumhuriyet Mahallesi (Malatya Caddesi)
.Çevre Yolu
7- HİMAYE ÇİTİ YAPIMI : 15215,000 m²
.Harput Mahallesi
8- DEKORATİF ÇİT YAPIMI : 143,5 m²
.Hilalkent Mahallesi
9- ÇELİK HALATLI BASİT KORKULUK YAPIMI : 447 m
.Orduevi Kavşağı
10- KOMPOZİT MALZEME İLE GÖRME ENGELLİ YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIMI : 4473,10 m
.Gazi Caddesi
.Vali Fahribey Caddesi
.Hürriyet Caddesi
.Necdet Doğan Caddesi
11- KAPALI PAZAR ALANI YAPIMI : 2
.Doğukent Mahallesi – 1.200 m
.Hilalkent Mahallesi – 2.160 m
12- 3 ŞERİTLİ YOL YAPIMI : 6.250,00 m
.Zübeyde Hanım Caddesi
.Necdet Doğan Caddesi
13- BÖLÜNMÜŞ YOL YAPIMI : 6.400,00 m
.Ataşehir Mahallesi
.Doğukent Mahallesi
.Kızılay Mahallesi
.Sürsürü Mahallesi
14- SANAT YAPILARI (KUTU MENFEZ) : 414,75 m
.Kuzey İmar Yolu Sanat Yapıları (Menfez)
AYRICA ;
Elazığ genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait alanlarda okul alanlarında , camii ve kuran  kursları alanlarında  asfalt zemin kaplama işleri ,temel malzeme serimi ve çevre düzenlemesi ( beton parke, bordür… vs. ) yapıldı.
 

 

Müdürlük İçerikleri
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi