Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Etüd Proje Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : İrfan ERGÜVEN
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta etudproje@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
1- Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki mülklerin sevk ve idare edilmesi, kiraya verilmesi ve kira bedellerinin tahsil edilmesi işlemlerini yürütmek.
2- Muhtarlık hizmet binası, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan bina veya arsaların ilgili mevzuat çerçevesinde kiralanmasını veya tahsis işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
3- Belediye sınırları içinde imar planları doğrultusunda yapılan plan uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan yol, park, yeşil alanlar, otopark vb. gibi özel arazilerin kamulaştırmalarının yapılmasını sağlamak.
4- Müdürlüğe vatandaşlar tarafından yapılan talep ve müracaatların incelenmesini ve cevaplandırılmasını sağlamak. 
5- Belediyeyi ve müdürlüğü ilgilendiren her türlü gayrimenkul konularıyla ilgili yazışmaları yapmak takip etmek ve sonuçlandırmak. 
6- Belediyeye ait arsaların 2886 Sayılı Yasaya göre satışı için gerekli dosyaların hazırlanarak encümene ve imzaya sunulmasını sağlamak.
7- Belediye ile hisseli olan parsellerin hisse oranları nispetinde hissedarlarına satışının yapılmasını sağlamak.
8- Vatandaşlardan ve kamu kurumlarından gelen 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda imar çapı tanzimi, tevhit, ifraz, ihdas ve şuyulandırma dosyalarının arazi ve büro kontrollerinin yapılmasını, konuya ilişkin olarak Belediye Encümeni, Tapu Kadastro Müdürlüğü, ilgili müdürlük ve kurumlar ile yapılan yazışmaların takibini sağlamak. 
9- Parselleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlara imar durumlarıyla ilgili bilgi vermek.
10- Sebze Hal alanının temizliği, güvenliği, sevk ve idaresi gibi konularda gerekli çalışmaları yapmak.

Personel Yapısı
Etüd Proje Müdürlüğü, 10 Memur, 1 Kadrolu İşçi, 16 Hizmet Alımı personel ile hizmet vermektedir. 

Müdürlük Dokümanları
Müdürlük İçerikleri
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi