Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : Sebahattin UÇAR
Telefon 0(424) 218 48 51 - 237 88 73
Eposta destekhizmetleri@elazig.bel.tr
Yıldızbağları Mah. Yunus Emre Bulvarı No: 175 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bugünkü kuruluşu, görev konularının çeşitliliğine dayanmaktadır. Müdürlüğünün amaç, görev ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Destek Hizmetleri Müdürlüğüne görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.
1- Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.
2- Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır.
Buna göre yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde ana görevlerin yerine getirilmesinde ve iş ilişkilerinin gözetilmesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği üzerinde önemle durulmaktadır.
 
 
 

Personel Yapısı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 18 Memur, 26 Kadrolu İşçi, 124 Hizmet Alımı personel ile hizmet vermektedir.
 

Müdürlük Dokümanları
Müdürlük Birimleri
Atölye Birimi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediye Kanunu ve hizmet alanına giren konularla alakalı diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyemizde hizmet veren araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yapmak, stoklama ve tüketimini organize etmek.
Ayrıca Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Marangoz ve Metal ünitesinde yeşil alanlar ve parklar için her türlü oyun ve oturma grupları, masalar imal edilmekte olup, gerekli üretim yapılmaktadır.
Satın Alma Birimi
Birimine ait yazışmaların yapılması, dosyalanması ve korunması; Birim Sorumlusu personelinin özlük işlemlerinin izlenmesi ve gereksinim duyulan demirbaşlar ile kırtasiye ve araç gereçlerin temini ve kayıtlarının tutularak korunması ile ayrıca yetkili tarafından verilecek diğer işleri izlemekle görevlidir. Ayrıca; akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak yedek parça, lastik, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek görevleri arasındadır.
İlgili yasa ve yönetmelikler uyarınca gereken malzeme ve malların temini amacıyla teklif almak sureti ile evrakları tekemmül ettirir.
Saha Amirliği
Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve aksamaların yaşanmaması için araçların ve sürücülerinin koordinasyonunu yürütür. Tüm araçlarda kanunen bulunması gereken evrak ve malzemeleri tespit eder, kayıt altında bulundurur ve eksiklerini tamamlar. Araçların trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve egzoz muayenelerinin zamanında yaptırılmasını temin eder. Tüm iş makineleri ve araçları ile binek otoları için bilgisayar ortamında bir takip listesi tutar ve her türlü işlemlerini burada kaydeder ve takip eder.
Yemekhane
Belediye personelinin, öğle yemeğinin, insan sağlığına uygun, kaliteli, hesaplı ve sağlıklı bir şekilde temin edilmesi, hazırlanması ve sunulması ile ilgili çalışmaları yapar.
Araç Havuz Birimi
Merkez bina garajında araç havuz sistemi çerçevesinde Belediye Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcılığı ve Müdürlük prensip ve emirleri çerçevesinde araç öncelikleri tespiti ile hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlar.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi