Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : Sebahattin UÇAR
Telefon 0(424) 248 47 01 (10 hat)
Eposta cevrekoruma@elazig.bel.tr
Belediye Hizmet Binası : Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30
Atıksu Arıtma Tesisi : Bingöl Karayolu 17. km.
Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi : İlimiz Merkez İlçe Dişidi-Çöteli-Üçağaç Köyleri Arasındaki Depolama Alanı
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi : İlimiz Merkez İlçesi Sarıçubuk Köyü Mevkii
Hafriyat Döküm Alanı : İlimiz Merkez İlçe Sarıçubuk Köyü Mevkii
Görev ve Yetkileri
1- Atıksuların Biyolojik Arıtma Sisteminde Arıtılma Hizmeti
2- Katı Atıkların Düzenli Depolanması Hizmeti
3- Tıbbi Atık Sterilizasyon Hizmeti
4- Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkların Kontrolü
5- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
6- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
7- Ambalaj Atıklarının Kontrolü
8- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
9- Madeni Atık Yağların Kontrolü
10- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü
11- Çevre Yönetim Birimi
 

Personel Yapısı
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 19 Memur, 2 Kadrolu İşçi, 30 Hizmet Alımı personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlük Dokümanları
Faaliyet Raporu
FAALİYETİN ADI 2015 YILI
TOPLANAN TIBBİ ATIK MİKTARI (KG) 605.598,30 Kg
VERİLEN CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ 7 Belge
HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIĞI TAŞIMA İZİN BELGESİ 64 Belge
HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIĞI TAŞIMA KABUL BELGESİ 434 Belge
TOPLANAN BİTKİSEL ATIK YAĞ MİKTARI (KG) 34.975 Kg
TOPLANAN MADENİ ATIK YAĞ MİKTARI (LT) 5.200 Lt
TOPLANAN ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK MİKTARI (KG) 345.460 Kg
HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIĞI DENETİM SAYISI 95 Yer
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ DENETİM SAYISI 216 Yer
ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ DENETİM SAYISI 84 Yer

Müdürlük İçerikleri
Müdürlük Birimleri
Atıksu Arıtma Tesisi
1- Kullanılmış suyun fiziksel arıtma, biyolojik arıtma ve çamur giderme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
2- Kentsel atıksuların, arıtılması ve deşarjı ile atıksu deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevreyi korumak.
3- Kentsel atıksu deşarjının izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak.
Katı Atık Depolama Tesisi
İlgili Yönetmelik gereği; Şehrimizde konutlarda ve işyerlerinde üretilen evsel nitelikli atıkların düzenli depolanması ve bertarafı faaliyetini yerine getirmek.
Tıbbi Atık Sterilizasyon Birimi
İlgili Yönetmelik gereği; Şehrimizde hastanelerden kaynaklanan tıbbi atıkların nihai bertarafı ve işletilmesi Atlas İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülmektedir.
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrol Birimi
İlgili Yönetmelik gereği;
1- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları depolama alanı belirlenerek hafriyat atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek için toplanmasını ve bertarafını sağlamak ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması.
2- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları taşıyanlara “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” verilmesi.
3- Müteahhitlere yaptıkları her inşaat için “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi” ve “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi” verilmesi.
4- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarını taşıyan firmalara, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarını dolgu malzemesi amaçlı kullananlara uymaları gereken kaideleri belirten taahhütnamelerin imzalatılması.
Çevresel Gürültü Değerlendirme Birimi
İlgili Yönetmelik gereği;
1- Yetki sahamızda bulunan konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait gürültü kirliliği oluşturan kaynakların ölçüm ve değerlendirmelerinin yapılması.
2- İşletmelere “Canlı Müzik İzin Belgesi” verilmesi ve kontrolleri.
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrol Birimi
İlgili Yönetmelik gereği;
1- Yetki sahamızda bulunan konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait hava kirliliği oluşturan kaynakların kontrollerinin yapılması.
2- Şehir içi devriye ekipler ile kaloriferli apartmanlarda bulunan kazanların, ateşçi belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yakılıp yakılmadığının kontrollerinin yapılması.
3- Kaloriferli apartmanlarda ve kömür depolarında bulunan kömürlerin “Satış İzin Belgeleri”nin kontrollerinin yapılması ve bu kömürlerin kalite açısından değerlendirilmesi amacıyla numuneler alınması.
Ambalaj Atıkları Kontrol Birimi
İlgili Yönetmelik gereği;
1- Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması.
2- Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ayrılmasına ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulmasına yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesi.
Bitkisel Atık Yağlar Kontrol Birimi
İlgili Yönetmelik gereği;
1- Yetki sahamızda bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini engelleyerek çevrenin kirlenmesini önlemek,
2- Söz konusu işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.
( Şehir genelinde Bitkisel Atık Yağların toplanması ile ilgili Ulusal Atık Yağ Firması ile toplama ve bertaraf sözleşmesi imzalanmıştır. )
Madeni Atık Yağ Kontrol Birimi
İlgili Yönetmelik gereği;
Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için atık madeni yağların Destek Hizmetleri Müdürlüğünün atölyesinde oluşturulan geçici depolama sahasında biriktirilmesini, Ulusal Atık Taşıma Formu ile Türkiye’deki tek yetkili Ulusal firma olan PETDER’e teslim edilmesini sağlamak..
Lastik Kontrol Birimi
İlgili Yönetmelik gereği;
Bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı bir Firma ile sözleşme imzalanarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ve bertarafının sağlanması.
Çevre Yönetim Birimi
İlgili Yönetmelik gereği;
1- Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca Evsel atık su arıtma tesisi, Katı atık düzenli depolama sahası, Asfalt plant tesisi, Bordür taşı üretim tesisinin mevzuata uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirilmesi.
2- Tesis içi aylık iç tetkik programlarının Çevre Görevlileri elemanlarınca yapılmasını sağlamak.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi