Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Müdürlükler Yazı İşleri Müdürlüğü

Yazı İşleri Müdürlüğü

Koordine Eden Başkan Yrd. : İrfan ERGÜVEN
Telefon 0 (424) 248 47 01-10 Hat
Eposta yaziisleri@elazig.bel.tr
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ELAZIĞ
Görev ve Yetkileri
Yazı İşleri Müdürlüğü, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulamasına esas teşkil etmek üzere hazırlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar”, Bakanlar Kurulunun 29/11/2006 tarih ve 2006/9809 sayılı kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazetenin 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı nüshasında yayınlanan Belediye Meclisinin 04/10/2006 tarih ve 2006/172 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.
1- Belediyenin çalışma düzeni içerisinde gerek halkın isteklerini gerekse üst makamların emirlerini yerine getirmek üzere evrakları ilgili birimlere iletmek. 
2- Belediyenin genel evrak ve iletişim hizmetlerini yürütmek. 
3- Belediye Başkanlığının çeşitli nedenlerle gerek duyduğu doküman ve bilgilerin ilgili müdürlükten alınmasını veya  ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak.
4- Belediye Başkanlığının diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
5- Belediyede görev yapan personelin vatandaşa daha iyi hizmet verebilmesi ve motivasyonunun artırılması adına iletişim, halkla ilişkiler, takım çalışması, diksiyon ve güzel konuşma vb. konularda eğitim seminerleri düzenlemek.

Personel Yapısı
Yazı İşleri Müdürlüğü, 15 Memur, 4 Sözleşmeli Memur, 8 Kadrolu İşçi, 37 Hizmet Alımı personel ile hizmet vermektedir.

Müdürlük Dokümanları
Müdürlük İçerikleri
Müdürlük Birimleri
Personel Şefliği
Belediyemizde çalışan memur, daimi işçi ve sözleşmeli personelin özlük hakları ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
Maaş Tahakkuk Servisi
Belediyemizde çalışan memur, daimi işçi ve sözleşmeli personelin her ay maaş bordrolarını hazırlamak.
Encümen Şefliği
Belediyenin karar organları olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin tüm toplantılarının yasalara uygun ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini, evrak kayıt ve dağıtımının yapılmasını sağlamak.
İdari İşler Servisi
Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarla birlikte müdürlüğün taşınırlarının kayıt altına alınmasını ve muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
Genel Evrak Kayıt Servisi
Belediyeye kamu kurum ve kuruluşlarından veya vatandaşlardan gelen tüm resmi evrakların kaydının yapılmasını ve konularına göre ilgili birimlere EBYS üzerinden dağıtılmasını sağlamak.
Evlendirme Memurluğu
Evlenmek isteyen vatandaşların nikah ile ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
Kurum Arşivi
Belediyenin tüm birimlerinin geriye dönük evraklarının kayıt altına alınmasını ve muhafazasını sağlamak.
Kalite Yönetim Birimi
Belediye Başkanlığı bünyesinde Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesinin alınması için gerekli çalışmaların yürütülmesini, geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak.
Kurum Hekimliği
Belediyede 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan personellerin muayene işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
6331 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak iş ve işlemlerin takibini yapmak.
Proje Servisi
1- Ulusal ve Uluslararası hibe programları kapsamında açılmış olan ilanların takibini yapmak
2- Proje hazırlamak, devam eden projelerin kontrolünü ve sürdürebilirliğini sağlamak.
3- Yurtiçi proje yarışmalarına başvuru yapmak.
4- Yurt dışı projelerin hazırlanmasında çeviri yapmak, yurt içi ve yurt dışında yapılmış tüm projelerin arge çalışmalarının yürütülerek ilimize uyarlanması konusunda çalışmalarda bulunmak.
5- Hibe programlarını açıklayan bazı resmi web sitelerine üye olmak ve programları takip etmek.
6- Belediye tarafından gerçekleştirilecek projeler kapsamında ilgili Birim Müdürlüğü, Başkan Yardımcıları ve hibe kuruluşları ile toplantılara katılmak.
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi