A-     EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI
On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
 
1-      On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile
2-      On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir.
 
Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.
Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.
B-      EVLENME ENGELLERİ
a) Hısımlık;
1- Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy veya altsoy arasında,
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında, evlenme yapılamaz.
b) Evli olmak; Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.
c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.
d) Gaiplik durumunda; Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
 
C-      MÜRACAAT
Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin ikamet ettiği yerin evlendirme memurluğunun bağlı bulunduğu belediye sınırları dâhilinde bulunan mahallelerden birinin olması ve çiftlerin birlikte müracaat etmeleri esastır.
Yerleşim yeri köy ya da belde olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçe belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne birlikte müracaat edebilirler.
Vekâletname ile Müracaat
Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.
Vekâletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur.
Müracaatta İstenen Belgeler:
1-  Erkek ve kadına ait fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı,
2-  Evlendirme amaçlı erkek ve kadın için adrese dayalı olarak Elazığ Nüfus Müdürlüğü dairesinden alınan nüfus kayıt örnekleri veya Evlenme Ehliyet Belgesi,
3-  Erkek ve kadın için son 6 ay içinde çekilmiş, düz çekim 5’er adet vesikalık fotoğraf,
4-  1 adet evlendirme dosyası ( Kırtasiyelerden temin edilebilir. )
Müracaat Saatleri
Mesai saatleri dâhilinde 08.00-12.00_13.00-17.00 saatleri arasında müracaatlar kabul edilir. Kabul edilen Müracaat için 24 saat bekleme koşulu ile nikâh randevusu verilir.
Yabancı Uyruklularda Evliliklerde Müracaat
Nüfustan Türk vatandaşı olan eş Formül A belgesi alarak ilgili ülkedeki eşine gönderdikten sonra eşi;
1)      Evlenme İzin Belgesi
2)      Doğum Kayıt Belgesi
3)      İkametgâh Belgesini ilgili ülkeden temin edecektir. Bu belgeler Apostilli ve çevrisi yapılmışsa herhangi bir çevriye gerek kalmaksızın işlem yapılır. Şayet Türkçe ’ye çeviri yapılmamışsa çeviri yapılıp noterden onaylatılacaktır.
4)      Pasaportun ön yüzünün çevrisi yapılıp noterden onay alınacaktır. Bunun yanı sıra yabancı kimliği varsa fotokopisi çekilecektir.
5)      Yabancı uyruklu eşin Türkiye’ye giriş tarihini gösteren belgenin aslı ve 1 adet fotokopisi getirilecektir.
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eş ise normal müracaatta istenen belgeleri de getirmek zorundadır. Şayet evlenenlerden her ikisi de yabancı uyruklu ise; uyruğu bulundukları ülkelerden getirecekleri yukarıdaki belgelere ek olarak 5’er adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çektirmiş olmak ) ve 1 adet evlendirme dosyası getirmeleri gerekmektedir.
D-     NİKÂH ÜCRETLERİ
Elazığ Belediyesinin 01.10.2014 tarih ve 2014 / 163 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden belirlenen ücretler belediyemiz veznesine yatırılmak kaydıyla aşağıda açıklanmıştır.
Daire içerisinde yapılan nikâhlardan 135 TL 
Mesai Saati dışında ( C.tesi – Pazar ve Saat 5’ten sonra) 735 TL
İl Dışı Nikâh işlemleri için izin belgesi düzenlenmesi 50 TL
Bilgi Edinmek İçin İrtibat: 0(424) 248 47 01- Dâhili: 1570/1571
 
          29 Kasım 2015 - 03:29

Tüm Anketler

Belediyemizin Bosna Hersek Bulvarı'nda Planladığı Peyzaj Düzenlemesini Uygun Buluyormusunuz? Lütfen Öncelikle Projeyi İzlemek İçin Linki Tıklayınız...29-11-2015 03:29

USD          2.9245

EUR          3.0965
Elazığ
10°
29 Kasım Pazar
AnadoluWeb.com