Birim müdürü :Abdullah Özer DEMİREL
Müdürlük Eposta : ulasim@elazig.bel.tr
Müdürlük Telefon : (424) 248 47 01-12 Hat
Müdürlük Adresi : Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 - ELAZIĞ
Görev ve yetkileri :

Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye sınırları içinde belediye hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda, hizmetlerin belirli esaslar içerisinde yürütülmesini sağlayacak hizmetlerin planlamasını yapmak, hizmetleri bu plan çerçevesinde düzenlemek ve Müdürlüğümüze ilişkin toplantı ve komisyonlarda belediyemizi temsil etmek, vatandaşlarımızın güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanmasına  yönelik etkin tedbirlerin alınması ve  bu tedbirler kapsamında, trafik güvenliğini sağlayacak faaliyet alanlarını belirlemek bu alanlarda kısa, orta ve uzun vadelerde yapılacak eylem faaliyet ve çalışmaları belirlemek Trafik düzenlemesinde çeşitli açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri üretmek. Bu çalışmalarda ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak.Gerekli görülen kavşaklarda sinyalizasyon sistemini trafik levha ve yol çizgilerini trafik akışını düzenlemek.

 

GENEL BİLGİLER

A –  Misyonumuz

Müdürlüğümüz kentin gelişimine paralel olarak artan motorlu taşıt trafiği ve yolculuk talepleri ile oluşmaya başlayan trafik sıkışıklıklarının ve kapasite yetersizliklerinin tanımlanarak, yaşanan sorunları geri dönülmez hale gelmeden çözecek ulaşım planlama ve trafik Mühendisliği çözüm ve önerilerinin getirilmesidir.  
 
  1- Karayolu alt yapı düzenlemeleri
  2- Trafik ve İşletme düzenlemeleri

  3- Otopark düzenlemeleri

  4- Belediye Otobüs Hizmetleri

  5- Araç Toplu taşım Hizmetleri

  6- Bisiklet Ulaşımı

  7- Yaya Ulaşımı

  8- Çevre Yerleşmelerle Ulaşım

  9- Karayolu Ulaşım bağlantıları

10- Kurumsal ve yasal yapılanma

11- Belediye yönetiminin bilgilendirilmesi

12- Koridor düzenlemeleri  

13- Kavşak düzenlemeleri

Vizyonumuz
Vizyoner bir yöneticilik içinde olmak, vizyonlara uygun stratejiler geliştirme, vizyonu paylaşarak geliştirme, vizyonu paylaşarak kurumsallaştırma ve inandırabilme, riske girebilme, algılama ve geliştirme, kararlı olma, statükoya kapalı-yenilgiye açık olma, daima daha iyi bir geleceği düşünme, disiplinli olma, etrafına umut verme, çalışanlara iradelerini kullanma imkanı tanıma ve bir şeyler yapmak isteyenleri destekleme, yaratıcı olma, güvenilir olma, farklı düşünceleri hoşgörüyle karşılama, işbirliği duygusunu geliştirme…
  • Düzenli kara ulaşımının güçlendiği merkez olma,
  • Doğasına, tarihine özgü efsaneleşmiş değerlerin; mahalli, ulusal,  uluslararası arenada vizyon bulmasında gereken tüm hizmetleri sunma,
  • Bilinçli, Eğitimli, Kültürel ve Modernize olmuş bir topluluk oluşmasında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak yerimizi bulmak.

B – Yetki Görev Ve Sorumluluklar

5393 sayılı belediye kanununun 14.maddesinin “a” bendi 15.madde “b”, bentleri ve “2918sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10.Maddesi, 18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde, şehir içi ulaşım ve toplu taşımada profesyonel ekibi ve hizmet kalitesiyle uluslar arası norm ve standartlara uygun günümüz teknolojik gelişmelerine açık , yenilikçi hizmet vermek için çalışmalar yapmaktadır.

Belediye Başkanı’nın da görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 ·  Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak,

·  Mücavir alan içerisindeki Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek,

·  Karayolu trafiğinde tehlike arz eden unsurların gece ve gündüz kolayca görülebilmesini sağlamak ve gerekli işaretlemeleri yapmak,

·  Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak,

·  Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,

·  Belediye sınırları içerisinde toplu taşımacılık yapan, toplu taşıma araçlarının güzergahlarını belirlemek ve denetlemek.

·  Her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını mevzuata göre belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek.

·  Sosyal kültürel ve sportif etkinliklere vatandaşların katılımını sağlamak ayrıca dini bayramlarda mezarlık ve bayramlaşma ziyaretleri için mevzuat çerçevesinde otobüs tahsisi yapmak.

·  İlgili Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda diğer görevleri yapmak ve ya yaptırmak

 

        a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 1 (Bir) Müdür 
        b) Ulaşım Hizmetleri 4 (Dört) Servis 
        c) Büro Memurları 
        d) Daimi İşçi (Şoför), ve Hizmet alımı Personelinden oluşur.

1-Fonksiyonlar arası faaliyetleri kontrol etme yetkisi 
2-İl Trafik  Komisyonunda belediyeyi temsil etme yetkisi
3-Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personeli ile Emniyet Trafik Zabıtası ve  Karayolları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili personeli arasında  gerekli koordinasyonu sağlama 
4-Sinyalizasyon ve işaretleme ile alakalı çalışmaları yerinde inceleyip denetleme 
5-Toplu taşıma araçlarının güzergahlarını ve durak yerlerini belirleme 

6- Şehir içi Toplu taşımada ELZ KART Temin ve satış yapma
7- Servis araçlarının güzergahlarını belirleme

8-Taksilere, uygun durak yerleri tahsis etme
9- Birim faaliyet raporlarını hazırlamak

Müdürlüğün görev ve yetkisi kapsamındadır

 

Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerin trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla alternatif çözümler üretmek. Öğrenci ve personel taşımacılığında görev yapan araçların gerekli kontrollerini yaparak, güzergâh izin belgelerini vermek

Müdürlüğümüz İktisat Servisinin yapmış olduğu piyasa araştırmalarıyla ilimizde görev yapan personellerin tayin ve dış hastanelerde yapılan sevklerinde yol rayiçlerini belirlemek. Kamu Kurum ve Kuruluşları  İlimizde yapılan ihalelerde kurumların talep ettiği malzemelerin piyasa fiyatlarının araştırmasını yaparak kurumlara yardımcı olmak.

Yaptığımız hizmetlerde maliyetlerin düşürülmesi için birçok imalat ve yazılımlar müdürlüğümüz atölyesinde yapılmaktadır. 

Personel Yapısı :

Personel Yapısı  Müdürlüğümüzde;  1 Müdür, 1 Müdür Yard. 3 İnş. Müh, 1 Makine Müh. 1 Elk.Elkt.Müh. 1 Harita Müh. 1 Çevre Müh. 4 İnş.Teknikeri  1 Motor Teknisyeni  19 Memur  35 Daimi İşçi 47 Hizmet Alımı  olmak üzere toplam 115 personel ile hizmet vermektedir.

Faaliyet Raporu :
          6 Şubat 2016 - 10:57

Tüm Anketler

Şehrin Girişlerine Yapmayı Planladığımız, Şehir Giriş Kapılarından Hangi Modeli Uygun Buluyorsunuz? Lütfen Öncelikle Modelleri İncelemek İçin Linki Tıklayınız...
Anket Son Katılım Tarihi: 15 Şubat 201606-02-2016 10:57

USD          2.9165

EUR          3.2472
Elazığ
-18°
6 Şubat Cumartesi
AnadoluWeb.com