Birim müdürü :M.Şahin DUMAN
Müdürlük Eposta : ulasim@elazig.bel.tr
Müdürlük Telefon : (424) 248 47 01-12 Hat
Müdürlük Adresi : Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 - ELAZIĞ
Görev ve yetkileri :
Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye sınırları içinde belediye hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda, hizmetlerin belirli esaslar içerisinde yürütülmesini sağlayacak hizmetlerin planlamasını yapmak, hizmetleri bu plan çerçevesinde düzenlemek ve Müdürlüğümüze ilişkin toplantı ve komisyonlarda belediyemizi temsil etmek, Trafik kazalarının önlenmesiyle başta insanlarımızın hayat hakkının korunmasına rahat huzur  ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanmasına ekonomik kayıplarımızın önlenmesine yönelik daha etkin tedbir ve faaliyetlerin uygulanması bu tedbirler kapsamında, trafik güvenliğini sağlayacak faaliyet alanlarını belirlemek bu alanlarda kısa, orta ve uzun vadelerde yapılacak eylem faaliyet ve çalışmaları belirlemek Trafik Güvenliğinde çeşitli açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri üretmek. Bu çalışmalarda ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmak.Gerekli görülen kavşaklarda sinyalizasyon sistemini trafik levha ve yol çizgilerini trafik akışını ve kazalarını önlemek.
 
GENEL BİLGİLER
A –  Misyonumuz
  • Tarihi ve Doğal dokuya özenerek,
  • Çağdaş fiziki mekanların tasarlanmasında,
  • Sosyo-Kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak,
  • Yerel Yönetimin bir birimi olarak,
  • Katılımcı ve Saydam bir müdürlük olmak.
Vizyonumuz
Vizyoner bir yöneticilik içinde olmak; Kurumu tanıma, kurum dışı değişimi analiz etme, vizyonlara uygun stratejiler geliştirme, vizyonu paylaşarak geliştirme, vizyonu paylaşarak kurumsallaştırma ve inandırabilme, riske girebilme, algılama ve geliştirme, kararlı olma, statükoya kapalı-yenilgiye açık olma, daima daha iyi bir geleceği düşünme, disiplinli olma, etrafına umut verme, çalışanlara iradelerini kullanma imkanı tanıma ve bir şeyler yapmak isteyenleri destekleme, yaratıcı olma, güvenilir olma, farklı düşünceleri hoşgörüyle karşılama, işbirliği duygusunu geliştirme…
  • Düzenli kara ulaşımının güçlendiği merkez olma,
  • Doğasına, tarihine özgü efsaneleşmiş değerlerin; mahalli, ulusal,  uluslararası arenada vizyon bulmasında gereken tüm hizmetleri sunma,
  • Bilinçli, Eğitimli, Kültürel ve Modernize olmuş bir topluluk oluşmasında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olarak yerimizi bulmak.
B – Yetki Görev Ve Sorumluluklar
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü,5393 sayılı Belediye yasasının 49. Maddesi ve norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak meclis kararıyla oluşturulmuş;5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilen görev yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak yönetmenlik hazırlanmış olup; belediye Başkanı’nın da görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.
 
        a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bir müdür 
        b) Ulaşım Hizmetleri Dört Şef(Amirlik) 
        c) Büro Memurları 
        d) Yardımcı Hizmetler Personelinden oluşur.

1-Fonksiyonlar arası faaliyetleri kontrol etme yetkisi 
2-İl Trafik (alt) Komisyonunda belediyeyi temsil etme yetkisi
3-Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personeli ile Emniyet Trafik Zabıtası ve  Karayolları Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün ilgili personeli arasında vuku bulacak ihtilafları  çözme ve gerekli koordinasyonu sağlama yetkisi
4-Sinyalizasyon ve işaretleme ile alakalı çalışmaları yerinde inceleyip denetleme yetkisi
5-Toplu taşıma araçlarının güzergahlarını ve durak yerlerini belirleme yetkisi
6- Servis araçlarının güzergahlarını belirleme yetkisi
7-Taksilere, uygun durak yerleri tahsis etme yetkisi
8-Müdürlüğünün görev ve yetkisi kapsamında olup Belediyeye gelir sağlayan ücretler  konusunda Belediye Meclisine teklif sunma yetkisi
 
Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerin trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla alternatif çözümler üretmek. Öğrenci ve personel taşımacılığında görev yapan araçların gerekli kontrollerini yaparak, güzergâh izin belgelerini vermek
Müdürlüğümüz İktisat Servisinin yapmış olduğu piyasa araştırmalarıyla ilimizde görev yapan personellerin tayin ve dış hastanelerde yapılan sevklerinde yol rayiçlerini belirlemek. İlimizde yapılan ihalelerde kurumların talep ettiği malzemelerin piyasa fiyatlarının araştırmasını yaparak kurumlara yardımcı olmak.
Numarataj Servisi ise Kamu kurum ve kuruluşların vereceği hizmetlerde adreslerin güncellendirilmesi, Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin oluşturulması mahallelerin numaralama çalışmalarının yürütülmesi.Cadde,Mahalle, Sokak,Konut ve işyerlerinin levha ve kapı numaralarını tanzim ederek, kentte yaşayanların (Telefon Elektrik ,Su v.s.)faturalarının daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak.
Müdürlüğümüze bağlı   ölçü ayar servisi ile de şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerinin   tartı ve ölçü aletlerinin kontrolü yapılarak  şehirde yaşayanların daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak için adres bilgi sistemlerinin doğru olarak kurulması ve eksiksiz güncellenmesi,
Müdürlüğümüz Terminal Amirliği olarak ta kentte yaşayanların şehirlerarası Ulaşım  hizmetlerin de gerekli kolaylıkları ve rahatı sağlamak için terminal içerisinde günün şartlarına uygun yeni düzenlemeler yapılarak halkımıza ve orada çalışanlara rahat bir ortam yaratılmaya çalışılmaktadır. Yaptığımız hizmetlerde maliyetlerin düşürülmesi için birçok imalat ve yazılımlar müdürlüğümüz atölyesinde yapılmaktadır. 
 
Sorumlulukları 
5393 ve 2918 Sayılı Yasaların ve bu yönetmeliğin kendisine verdiği yetkileri ihmalinde ayrıca Başkanlık makamının vereceği görevlerin zamanında yerine getirilmemesinden, İlgili başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.
Personel Yapısı :
Müdürlüğümüz emrinde;  3 Müdür, 6 Memur ve 13 Daimi İşçi olmak üzere toplam 22 personel hizmet vermektedir.
Faaliyet Raporu :
          22 Mayıs 2015 - 23:32

Tüm Anketler

Belediyemizin Bosna Hersek Bulvarı'nda Planladığı Peyzaj Düzenlemesini Uygun Buluyormusunuz? Lütfen Öncelikle Projeyi İzlemek İçin Linki Tıklayınız...22-05-2015 23:32

USD          2.5925

EUR          2.8585
Elazığ
18°
22 Mayıs Cuma
AnadoluWeb.com