Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   

Asansör Fenni Muayene Konusunda Akredite Edilmiş A Tipi Kuruluşlar İçin Duyuru

15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:30 Asansör Fenni Muayene Konusunda Akredite Edilmiş A Tipi Kuruluşlar İçin Duyuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 04/05/2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve buna bağlı olarak 15/07/2015 tarih ve 29417(2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliği gereği, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan insan ve yük asansörlerinin yıllık fenni muayene işi için EN ISO/IEC 17020 standardına göre asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yapılmaktadır.

Konu ile ilgilenen asansör konusunda akredite olmuş A tipi muayene kuruluşlarının, söz konusu yönetmeliğin 8. ve 9. Maddesi uyarınca, Tebliğde bahsedilen kriterleri ve işin nasıl, ne şekilde yürütüleceği konusunda önerilerini kapsayacak şekilde hazırlanmış başvuru dosyalarını 10/06/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Elazığ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  Asansör servisine göndermeleri gerekmektedir.

 

Tarafımıza ulaştırılan başvuru dosyaları yönetmelikte ve tebliğde bahsedilen kriterler dikkate alınarak değerlendirildikten sonra uygun görülen kuruluş ile 20/06/2019 tarihinden 20/06/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki protokolü imzalanacak ve ilan edilecektir.

 

İrtibat Numaraları: 0538 521 56 50 – 0538 433 33 11

 

 

Yasal Mevzuat

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150624.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715m2.htm


Hizmet Kategorisi Genel Hizmetlerİlgili Müdürlük İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi